Symposium

De presentaties van de afgelopen symposia kan u terug vinden in onze databank.

De inschrijvingen voor de webinar van zaterdag 20 - 3- 2021 werden intussen afgesloten om ons de mogelijkheid te geven alles organisatorisch in orde te kunnen brengen voor alle ingeschreven deelnemers.

Voor onze leden worden de presentaties (met uitzondering van de instructievideo's) nadien ter beschikking gesteld via de databank.

Om lid te worden stuurt u ons een mailtje via het contactformulier:

- Naam en voornaam,

- Emailadres,

- Functie en organisatie waarbinnen u tewerkgesteld bent

- De taal waarin u informatie van ons wil ontvangen (Frans of Nederlands)

Vervolgens stort u €15 op rekening: BE 02 7310 1846 5640 – KREDBEBB, op naam van Bevanet vzw, Winston Churchill laan 11/30, 1180 Brussel

met vermelding van: “uw naam” en “Lidgeld 2021”.